Silesia Asfalty - strona główna
SILESIA ASFALTY Sp. z o.o.
ul. Nad Bytomką 1
44-100 Gliwice

tel. (32) 331 83 42
silesiaasfalty@silesiaasfalty.pl

 

NIP: 206-000-13-52
Regon: 240877088

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000300581
Kapitał zakładowy 2.000.000,00 PLN

BDO: 000003498

 

:: więcej

 

 

Firma Silesia Asfalty Spółka z o.o. jest producentem mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. Pracownicy i kadra kierownicza posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w naszej spółce jak również w trakcie pracy w innych zakładach.
Główna produkcja odbywa się na Wytwórni Mas Bitumicznych WMB Ermont Magnum 260. Ponadto Spółka dysponuje również WMB Gibat 100Mg/h. Obie wytwórnie są w pełni zautomatyzowane i wyposażone w komputerowy system sterowania.
Całość procesu produkcji jest nadzorowana przez technologa i kontrolowana przez laboratorium znajdujące się na terenie naszego zakładu (zgodnie z EN PN). Pozwala nam to na wyprodukowanie produktów najwyższej jakości.
Potwierdzeniem jakości produkowanych przez nas mieszanek jest certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji oraz fakt, że nasza spółka wyprodukowała już ponad 1,7mln ton mieszanek dla takich firm jak: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., Eurovia Polska S.A., Fil-Bud Gliwice, Intercor Sp. z o.o., AVR S.A., MPGK Zabrze Sp. z o.o., Dalpol S.C., JKM Sp. z o.o. i wielu innych.
Zadowolenie klienta jest dla nas sprawą priorytetową i w każdej chwili chętnie służymy pomocą.

 

Nasze nowoczesne wytwórnie są w pełni zautomatyzowane i przystosowane są do produkcji wszelkich rodzajów mieszanek mineralno-asfaltowych:
  • mieszanki SMA,
  • podbudowy z betonu asfaltowego,
  • warstwy wiążące z betonu asfaltowego,
  • warstwy ścieralne z betonu asfaltowego,
  • asfalty lane i twardolane.

:: więcej